Exploring Tú Làn Cave

Nếu không có Châu thì chuyến đi Tú Làn này sẽ quá thiếu sót. Mình và Châu cố gắng lập ra kế hoạch từng li từng tí một chứ không freestyle (tại sợ COVID). Đổi đi đổi lại cả trăm lần chúng mình mới được xách ba lô lên và đi! Trong 3 ngày 2 đêm, đoàn chúng mình đi hết cả tá hang động của hệ thống hang Tú Làn; trèo đèo lội suối, chui hang, bơi như cá, và ngủ dưới trời sao… Rồi sau cùng chúng mình tự thưởng một ngày nghỉ ngơi ở homestay tuyệt nhất Phong Nha. Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao cả hai đứa rất hay gặp mưa. Có thể mưa là lộc may mắn, để cả hai bình an vô sự và vui như Tết khi kể về Tú Làn cho mọi người!


This trip couldn’t have been this amazing without my travel buddy, Chau Do. We were planning every detail of the trip while panicking about the spread of COVID. The final plan was only half as similar to the initial one, but it was so rewarding and unforgettable. We were trekking, caving, climbing, squeezing and swimming, and sleeping under the starry sky for 3 days and 2 nights. Then we enjoyed our relaxation in a cozy homestay. Perfect timing, perfect memory, and perfect buddy. What else could I ask for, right?


Mình và Châu đã dành rất nhiều thời gian để cắt ghép những thước phim này trên một màn hình điện thoại bé tin hin. Video dài thật, nhưng chủ yếu là để hai đứa không quên một khoảnh khắc nào cả. Til’ next time nhé.

Chau and I spent way too much time editing these videos on a very tiny phone screen. Yes, the videos are long, but they are for us to treasure and cherish these moments together. Til’ next time!

I’m always open for conversations about my home, Vietnam.


Trang (Tee) Thao Nguyen