[2023/01/04] gà da mỏng

Nhân dịp lên Facebook, có một chị bán hàng up ảnh gà bóp nổi tiếng mẹ hay làm, dùng gà da mỏng. Trời ơi trông ngon mà thèm kinh khủng. Đành viết thành một bài cho đỡ nhớ chứ sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s