Đi du học Mĩ cần mang những gì?

Danh sách những vật dụng cần chuẩn bị khi đi du học Mĩ.

T đã tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cộng thêm kiến thức và hiểu biết của bản thân khi đã du học được 4 năm tại trường Villanova University, Pennsylvania.

Lưu ý: Danh sách chỉ mang tính tham khảo, các bạn nên chuẩn bị từ sớm và nghĩ dần để không bị thiếu đồ cần thiết.

Bạn có thể xem thêm danh mục thuốc mình tổng hợp tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s